15 en 16 februari 2018 werden er in de biljartzaal van Bet Kolen de finales gespeeld van het libre 2017 / 2018.

Uitgenodigd waren alle deelnemers die als winnaar uit de voorrondes waren gekomen.

Alle Winnaars die uiteindelijk uit de bus kwamen, gezamenlijk op de foto voor de eeuwige roem.

Als winnaar voor DSS werden dat uiteindelijk:

1e klasse: John van Tilborg

3e klasse: Ed Willems

6e klasse: Jan Luijten

Ook van DSS was de enigste dame die aan de finales mee speelde.
Thea Scholten.